Yükleniyor..
Hızlı Menü

ATHENA MEDUSA MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİM SİSTEMİ


 • 17.01.2015
 • Admin

 

"Para Para Para"

 

   Athena MEDUSA Muhasebe ve Finans Yönetimi tüm işletmelerin genel muhasebelerini ve Cari işlemlerini takip edebildikleri bir yazılımdır. İçinde barındırdığı Cari, Kasa, Banka Çek, Fatura modülleri ile ön muhasebe işlemlerini takip edebilme ve genel muhasebeye entegre edilebilir altyapıya sahiptir. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde her büyüklükte işletmeye uyarlanabilmektedir.

 

 

 

 • Kolay kurulum, sınırsız kullanıcı ve detaylı yetkilendirme ile kullanıcı yönetimini sağlar.
 • Gelişmiş parametrik yapısı ile tüm işletmelere uyarlanabilmektedir.
 • Çok şubeli işletmeler için konsolide şirket yapısı oluşturulabilir,
 • Her şube kullanıcısının kendi şubesine ait işlemlere yetki sınırlaması,
 • Şubelere göre ayrı mizan, mali tablo
 • Resmi Defterler (Defter-i Kebir, Yevmiye, Kasa )
 • Standart tanımlı ya da kullanıcı bazlı tanımlanabilir Bilanço—Kar/Zarar
 • Hesaptan hesaba fiş transferi, Hesap kodu değiştirme, Firmalar arası fiş transferi
 • TL, Dövizli, Miktarlı hesap planı tanımlayabilme
 • Hesap tanımına göre parametrik Özel Kod, Masraf Merkezi ve Döviz kontrolü,
 • Detaylı gider hesapları açmak yerine proje kodu, masraf merkezi tanımı ile işlem yapabilme,
 • Mahsup fişlerine otomatik numaratör ile günlük,aylı,yıllık numara verebilme,
 • Kur farkı, yansıtma,  açılış, kapanış mahsuplarını otomatik oluşturabilme,
 • Döviz kurlarını online Merkez bankasından günlük indirebilme,
 • Otomatik kur farkı güncelleştirmesi yapabilme,
 • Çek ödemelerinde çeki sistemden yazdırıp mahsubunu oluşturabilme,
 • Excel dosyası içerisine hazırlanan özel hesap mizanı oluşturabilme,
 • TL, Dövizli, Miktarlı mizan ve yardımcı defterler,
 • Raporlama dövizi ile istenilen dövize göre anlık yardımcı defter, mizan alabilme,          
 • Özel seçimli mizan ile belirli hesapları içeren mizan alabilme

· Borçlu ve Alacaklı hesaplar için TL ve Dövizli yaşlandırma

· Tüm alt modüller ile %100 entegreli çalışma

· Karşılaştırmalı mizan alabilme

 • Ortak vergi numarasına göre Ba/Bs ve ortak mutabakat alabilme,
 • Mizan raporunda tıklanan hesap kodunun yardımcı defterine ulaşabilme,
 • Yardımcı defter raporundan mahsup fişine otomatik geçebilme,
 • Yardımcı defter içinden arşive gitmeden belge asıllarına ulaşabilme,
 • Mahsup fişi içinden entegrasyon belgesine otomatik geçebilme,
 • Grup şirket mutabakatı detay mutabakatı yapabilme,
 • Hesap Mutabakatı, Ba/Bs mutabakat formlarını email,faks, ile gönderebilme,
 • Webextre ile web üzerinden tedarikçi ve alıcı mutabakatları ve extrelerini görüntüleme,
 • Fiş içerisindeyken tüm menü işlemlerine ulaşabilme
 • Fiş içindeyken mizan çekebilme  (içinde bulunulan fiş dahil)
 • Fiş içerisinde otomatik KDV hesaplama ve otomatik fiş içine aktarma
 • Uniform işlemleri ile sınırsız günlük faaliyet ve bütçe tabloları yapabilme
 • Fiş onay mekanizması işe imzalanıp klasöre kaldırılan fişler üzerinde size sormadan değişiklik yapılmasını engelleme
 • Her ayın 24 ünde önceki dönem işlemlerini başka işleme gerek kalmadan otomatik kapatabilme,
 • Çalışma ayı kontrolü ile yanlış aylara işlem yapılmasını engelleme,
 • E-Defter mevzuatlarına uygun muhasebe fiş sistemi ve entegrasyonu,
 • E-Defter mevzuatına uygunluk kontrolü yapabilme,  
 • E-Fatura özel entegratörleri ile online çalışabilme,
 • Excelde hazırladığınız finans tablolarına doğrudan veri gönderebilme,
 • Excel, XML formatında dışa veri export edebilme,
 • Excel, XML formatında içeri fiş alabilme,
 • Banka excel hesap extrelerinden otomatik mahsup oluşturabilme,
 • Toplu Ödeme Talimat sistemi ile Garanti, Finans, Akbank bankaları ile online entegrasyon  yapabilme